عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ماه سال ۱۳۵۴, بیمارستان اقبال تهران, زادگاه آخر فرزند یک خانواده ۶ نفری به نام بهنوش بود.

مجرد و دارای مدرک کارشناسی زبان. نخستین بار “محمد رحمانیان” با “هوای تازه” او را به عرصه هنر معرفی کرد.

بهنوش عاشق موسیقی, خطاطی, چلوکباب, لهجه بختیاری, مسافرت, مطالعه, مهمانداری, هواپیما و شعر است.

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری

عکسهای داغ و جنجالی بهنوش بختیاری