تصاویر/خداحافظی فرهادمجیدی از استقلال

برای استقلالی ها جدایی از این ستاره دشوار است و برای لیگ برتر ایران از دست دادن یکی از ستارگان واقعی اش تقریبا غیرقابل جبران.

تصاویر/خداحافظی فرهادمجیدی از استقلال

تصاویر/خداحافظی فرهادمجیدی از استقلال

تصاویر/خداحافظی فرهادمجیدی از استقلال

تصاویر/خداحافظی فرهادمجیدی از استقلال